חברות וחברי מליאה יקרים, בעיצומם של ימים מאתגרים אלה, אנו נד ...

משולחן המועצה • 13/3/2020 כניסות

חברות וחברי מליאה יקרים,

בעיצומם של ימים מאתגרים אלה, אנו נדרשים לתת מענה ותמיכה מוגברים לתושבי המועצה ולבחון קדימה את השלכות המצב. מאות ספורים של תושבים מצויים בבידוד ביתי ורבים נוספים נאלצו לשנות את שגרת חייהם. הנהלת המועצה מקיימת ישיבות הערכות מצב בכל יום, תוך התייחסות לכל הנושאים על הפרק. כמו כן אנו עומדים בקשר עם הגורמים המקצועיים המנחים ומבצעים התאמות של השירותים השונים בהתאם למצב ולהנחיות. אנו מעדכנים ומשתפים את התושבים באמצעות הרשתות החברתיות שברשותנו וגם דרככם, בשקיפות מלאה.

אני מבקשת להודות לכם על הסולדריות והאחריות שאתם מגלים בתפקידכם. מרגשת ההתנדבות של התושבים והערבות ההדדית שמגלים בהנהגתכם, באמצעות יוזמות קהילתיות שנועדו לסייע לתושבים במצוקה.

אני מעריכה מאוד את שיתוף הפעולה, היוזמה ופועלכם בשגרה וכעת גם בשעת חירום זו.

אני והנהלת המועצה וכמו כן מוקד המועצה המתוגבר נמשיך לעמוד לרשותכם.

ישר כוח!

אושרת