הוצאת גזם !

מזכירות • כניסות

הודעה חשובה
לתשומת לב כל התושבים!
בעקבות ריבוי מקרים בתקופה האחרונה של הוצאת גזם בכל ימות השבוע אנו רוצים להבהיר שוב - הוצאת גזם בימי רביעי בלבד ואיסוף בימי חמישי.
בכל חריגה והוצאת גזם שלא בימי רביעי ינתן קנס בסך 475 ש״ח ע״י פקח המועצה!
בואו נשמור יחד על נקיון המושב 🙏