מחזקים את קהילת נווה ימין, שתי פעילויות חברו להן לעשות טוב ולמען הקהילה. עבודות סריגה של הותיקות במושב למען תינוקות המושב שיתרמו כתמיכה לפעילות המאמות של נווה ימין.

קהילה ותרבות • כניסות

מחזקים את קהילת נווה ימין, שתי פעילויות חברו להן לעשות טוב ולמען הקהילה.
עבודות סריגה של הותיקות במושב למען תינוקות המושב שיתרמו כתמיכה לפעילות המאמות של נווה ימין.

file 39479file 39480