הפרשת חלה לזכות נוי אלפסי

משולחן המועצה • כניסות

file 37337