קוראים יקרים!הספריה תהיה פתוחה בימי ג' מ16.30-18.00 החל מ 23 ...

ספריית המושב • כניסות

קוראים יקרים!הספריה תהיה פתוחה בימי ג' מ16.30-18.00 החל מ 23/2. נא לעטות מסכה ולשמור מרחק. מצפה לראותכם. חיה דלג'ו הספרנית.