שירותי הדת בנווה ימין

במושב פועלים שני בתי כנסת.

שני בתי הכנסת שהתפילה בהן היא על פי מסורת עדות המזרח.

בימי חול התפילות מתקיימות באחד מבתי הכנסת, כאשר בכל שבוע בית כנסת אחר מארח את המתפללים.

בשבתות וחגים מתקיימות התפילות בכל אחד מבתי הכנסת.

לפרטים נוספים יש לפנות לעמי כחלון בטלפון: 052-4573051

רב המושב - הרב יאיר משעלי

נייד:054-8402360

שיעור עם רב המושב:

שיעור עם הרב מתקיים בכל יום בין מנחה לערבית.

מקווה:

לטבילה יש לתאם עם טוני ג'אן

טלפון:09-7651372

לפון: 054-571-2136

לידיעתכן המקווה מרוקן מידי יום בערב לאחר שעות פתיחת המקווה, לצורכי ניקוי ואחזקה.

 

שימו לב פרוטוקולים של ישיבות ועדת בית כנסת יפורסמו כאן מעת לעת