ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תש"פ ה ...

נזכור את כולם • כניסות

ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תש"פ הערב, כל אחד בביתו, נרכין ראשינו עם כל עם ישראל, ונתייחד עם זכרון הנופלים במאבק להקמת המדינה ולקיומה. צפירת הזיכרון המוכרת כל כך תישמע, עדיין מפלחת כל לב. אווירה אחרת, חרישית וקודרת תשרור ברחבי המדינה. קצבו של היום יואט. ביום המיוחד הזה יתנגנו שירי ארץ ישראל יפים ונוגים ויישמעו סיפורי קרבות ומורשת. אנו שומעים וחווים מחדש את סיפורם של הנופלים ואת כאבן של המשפחות, אשר למעשה הינו כאב יומיומי. כאב שאין לו קץ ואין לו שיעור. האמת היא שאין צירוף הברות ומילים שבכוחו לגלם את יגונם של אלה שיקיריהם לא שבו מהמערכה. כאב זה - על אלה שנפלו בטרם הספיקו לחיות את חייהם – אינו פג לעולם. וכשם שאין מילים מתאימות – אין נחמה של ממש. כי איך ניתן להינחם על אובדן עלומים, על חיים שלמים שנגדעו בטרם-עת והותירו מאחור שובל של אוהבים, הנאחזים בזיכרון האומה. משפחות יקרות, נִזכור תמיד, וְלעולם לא נשכַח, בִּזכות מַה וּבִּזכות מִי, בַאַה לנו תקומַתינו. לא בְכְדִי – נִסְמַך והוצְמַד יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ליום העצמאות. לא בִכְדִי, סופֶד כל העם – ממש לפני חג העצמאות, לְיקירִיכֶם, יַקִירֵנו, גיבורי האוּמַה. כי בזכות הנופלים היתה לנו התקומה. אנחנו מְאַמְצִים אתכם אל לִיבֶנו משפחות יקרות, מְחַזְקִים אתכם, וּמְחַבקים אתכם באהבה. וּמִתפללים יחד איתכם, שֶיְחְדַל השכול מבית-ישראל, ושיבוא השלום עלינו ועל כל עם. יהי זיכרַם של הנופלים חקוק בליבנו לעַד, ותהי נשמַתַם צרורה בצרור החיים, אמן.