סיכום ישיבת מליאת המועצה

משולחן המועצה • 8/4/2021 כניסות

סיכום ישיבת מליאת המועצה